Πρακτικών μηχανικών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 48/1.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 87815/4627/23.12.2008 (ΦΕΚ Β 119/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 1.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top