Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.6.2008) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 92/28.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 78523/3894/14.11.2008 (ΦΕΚ Β 2394/25.11.2008) Υποχρεωτική από: 28.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top