Μωσαϊκών - Πλακών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.6.2008) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακών Μάλτας και Πλακοποιών γενικά όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 96/28.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 83880/4427/9.12.2008 (ΦΕΚ Β 2558/18.12.2008) Υποχρεωτική από: 28.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top