Μωσαϊκών - Πλακών

Περιγραφή:

Δ.Α. 57/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών μάλτας και πλακοποιών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 35/22.12.09)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 5063/520/15.3.2010 (ΦΕΚ Β 337/29.3.2010) Υποχρεωτική από: 22.12.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μωσαϊκών - Πλακών 2008

Σ.Σ.Ε. (2.6.2008) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακών Μάλτας και Πλακοποιών γενικά όλης της χώρας

Μωσαϊκών - Πλακών 2007

Σ.Σ.Ε. (25.6.2007) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακών Μάλτας και Πλακοποιών γενικά όλης της χώρας

Μωσαϊκών - Πλακών 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών,
Πλακών Μάλτας και Πλακοποιών γενικά όλης της χώρας

Μωσαϊκών - Πλακών 2005

Σ.Σ.Ε. (14.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακών Μάλτας και Πλακοποιών γενικά όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Μωσαϊκών - Πλακών
Go to top