Μακαρονοτεχνιτών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 132/14.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 87801/4623/23.12.2008 (ΦΕΚ Β 119/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 14.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top