Κεραμικής 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ.Υπ. Απασχ:2/13.1.2009)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top