Κεραμικής

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (15.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ.Υπ. Απασχ:2/13.1.2009)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κεραμικής 2006

Σ.Σ.Ε. (4.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής
και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας (διετής)

Κεραμικής 2004

Σ.Σ.Ε. (8.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοπoιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας (διετής)

Κεραμικής 2002

Σ.Σ.Ε. (1.10.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών τροχού και φόρμας, σωληνοποιίας και εργοστασίων καλλιτεχνικής και βιοτεχνικής κεραμικής όλης της χώρας (διετής)

Κεραμικής 1998

Σ.Σ.Ε. (23.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Κεραμικής
Go to top