Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2009

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (17.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/12.1.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8432/698/19.2.2009 (ΦΕΚ Β 354/26.2.2009) Υποχρεωτική από: 12.1.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top