Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.3.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)(Από 1.2.2009 έως 31.12.2010)

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/12.3.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16454/1220/7.5.2009 (ΦΕΚ Β 934/19.5.2009) Υποχρεωτική από: 12.3.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top