Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)(Από 1.1.2011 έως 31.12.2012)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 19/31.3.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2009

Σ.Σ.Ε. (4.3.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)(Από 1.2.2009 έως 31.12.2010)

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2007

Σ.Σ.Ε. (1.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2005

Σ.Σ.Ε. (11.1.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2003

Σ.Σ.Ε. (18.2.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών όλης της χώρας (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου
Go to top