Λιθογράφων 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 33/2009 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 19/5.8.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4725/492/11.3.2010 (ΦΕΚ Β 342/30.3.2010) Υποχρεωτική από: 5.8.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top