Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.6.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας έτους 2010 (ΟΜΥΠΑΕ)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 13/15.7.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top