Ξεναγών Ρόδου 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.2.2010) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 2/2.3.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top