Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)(Από 1.1.2011 έως 31.12.2012)

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 19/31.3.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top