Μακαρονοτεχνιτών 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.12.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 38/27.12.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top