Ξεναγών Ρόδου 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.1.2012) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/17.4.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top