Τσιμεντοβιομηχανίας 2013

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.12.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

Έτος: 
2013
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 1/21.1.2013)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top