Τσιμεντοβιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(14.4.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

 

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 6/16.4.2020
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:
Κωδικοποίηση:

Τσιμεντοβιομηχανία - Ημερομίσθιο - Βοηθοί όλων των ειδικοτήτων παραγωγής (ψηστών, μυλωνάδων, χειριστών μηχανημάτων, κλπ)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τσιμεντοβιομηχανίας 2017

Σ.Σ.Ε.(19.7.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

Τσιμεντοβιομηχανίας 2015

Σ.Σ.Ε. (3.11.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

 
 

Τσιμεντοβιομηχανίας 2013

Σ.Σ.Ε. (4.12.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

Τσιμεντοβιομηχανίας 2010

Σ.Σ.Ε. (2.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Τσιμεντοβιομηχανίας
Go to top