Χορευτριών-χορευτών πολυπολιτισμικών (ethnic) χορών 2012

Περιγραφή: 

ΣΣΕ(15.12.2011) εργαζομένων χορευτριών - χορευτών πολυπολιτισμικών (ethnic) χορών

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:4/20.4.2012
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top