Χορευτριών-χορευτών πολυπολιτισμικών (ethnic) χορών

Περιγραφή:

ΣΣΕ(15.12.2011) εργαζομένων χορευτριών - χορευτών πολυπολιτισμικών (ethnic) χορών

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:4/20.4.2012
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Χορευτριών-χορευτών πολυπολιτισμικών (ethnic) χορών
Go to top