Βιολόγων βιομηχανίας 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 25/21.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15338/22.7.2003 (ΦΕΚ Β 1089/5.8.2003) Υποχρεωτική από: 22.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top