Βιολόγων βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 25/21.5.2003)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15338/22.7.2003 (ΦΕΚ Β 1089/5.8.2003) Υποχρεωτική από: 22.5.2003
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Βιολόγων βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (25.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία, στις σύγχρονες γενικές κλινικές και στις επιχειρήσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (διετής)

Βιολόγων βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε.(7.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία και σε ιατρικά διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας
 

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Βιολόγων βιομηχανίας
Go to top