Καπνεργατών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 26/30.5.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11740/27.6.2002 (ΦΕΚ Β 881/15.7.2002) Υποχρεωτική από: 30.5.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top