Οικοδόμων μονίμων συνεργείων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οικοδόμων μονίμων συνεργείων συντηρήσεων βιομηχανιών, οργανισμών, ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 94/30.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12415/5.9.2002 (ΦΕΚ Β 1209/18.9.2002) Υποχρεωτική από: 1.8.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top