Τηλεργασία

Εκτυπώσιμη μορφή

Just a matter of time? The ‘right to disconnect’

Achieving the right to disconnect is becoming a test case of the European Union’s commitment to social dialogue.

Απροσδιόριστο

Right to disconnect: Implementation and impact at company level

The rise in telework and more flexible working patterns, speeded up by the pandemic, has intensified concerns about an ‘always on’ culture and employees’ constant connection to their workplace, leading them to work additional and often unpaid hours. One of the solutions put forward to help address this issue is the introduction of a right to disconnect.

Απροσδιόριστο

Υβριδική εργασία στην Ευρώπη: η έννοια και η εφαρμογή στην πράξη

Ο όρος "υβριδική εργασία" έγινε ευρύτερα γνωστός με την αύξηση της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους οργάνωσης της εργασίας μετά την κρίση. Ο όρος χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για να περιγράψει καταστάσεις στις οποίες η εργασία (με δυνατότητα τηλεργασίας) εκτελείται σε δύο χώρους: στον συνήθη χώρο εργασίας (συνήθως στις εγκαταστάσεις του εργοδότη) και από το σπίτι (όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας) ή σε άλλους χώρους.

Απροσδιόριστο

The rise in telework: Impact on working conditions and regulations

This report presents Eurofound’s research on telework during the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021. It explores changes in the incidence of telework, working conditions experienced by employees working from home and changes to regulations addressing issues related to this working arrangement. The findings reveal a rapid escalation of telework triggered by the pandemic: in 2021, 2 out of 10 European employees were teleworking – a figure that most likely would not have been reached before 2027 had the pandemic not occurred.

Απροσδιόριστο

Cross-border telework in the EU: fab or fad?

Before COVID-19, the incidence of structural telework in the European Union was flat, at around 3% of all employees. In 2020, the rate jumped to 11% because of social-distancing measures. This shock is expected to have lingering effects as workers now demand more flexible working conditions, including the possibility to telework. This change is also taking place on the labour demand side, with employers increasingly advertising remote work possibilities. 

Απροσδιόριστο

As Member States take different approaches to regulating telework, will the EU bring them into line?

The massive and rapid adoption of telework in 2020 in response to the COVID-19 lockdowns exposed gaps in the legislation governing telework arrangements across the EU Member States. In some cases, there was no regulation in place; in others, it was too restrictive. Governments scrambled to put temporary measures in place to cover the emergency situation and the urgent need to enable workers to work from home. Now that the pandemic is receding and wholesale telework seems to be here to stay, governments are faced with the need to properly regulate such arrangements.

Απροσδιόριστο

The ‘long Covid’ of work relations and the future of remote work

The pandemic made us all familiar with ‘social distancing’. Employers are starting to glimpse a future where ‘contractual distancing’ is progressively normalised.

by Nicola Countouris and Valerio De Stefano on 14th April 2021

Απροσδιόριστο

Rapid growth of digital economy calls for coherent policy response

The growth of digital labour platforms is presenting opportunities and challenges for workers and businesses and a need for international policy dialogue.

Απροσδιόριστο

Teleworking

Teleworking refers to a form of organising and/or performing work, using information technology, in the context of an employment contract/relationship, where work, which could also be performed at the employer’s premises, is carried out away from those premises, on a regular basis, as defined in the European framework agreement on telework. The characteristic feature of telework is the use of computers and telecommunications to change the usual location of work.

Απροσδιόριστο
Εγγραφή στο Τηλεργασία
Go to top