Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (12.5.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 26/13.5.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 1999

Σ.Σ.Ε. (29.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας πλην Κρήτης

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 1997

Σ.Σ.Ε.(11.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας πλην της Κρήτης.

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 1996

Σ.Σ.Ε.(15.3.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων
Go to top