Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας

Περιγραφή:

Για το 2007 βλέπε <a href="http://www.omed.gr/index.php?module=mysse&action=data&myid=96"> "Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)" </a>

Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας 2006

Δ.Α. 36/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας

Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας 2005

Δ.Α. 29/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χημικών Μηχανικών Επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας

Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας 2004

Δ.Α. 7/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χημικών Μηχανικών Επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας

Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας 2003

Δ.Α. 33/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χημικών Μηχανικών Επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη Βιομηχανία

Σελίδες

Εγγραφή στο Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας
Go to top