Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (18.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Χημικών Βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας 2010-2012 (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 39/25.11.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας 2008

Σ.Σ.Ε. (25.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Χημικών Βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας 2008-2009 (διετής)

Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (20.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Χημικών Βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας 2006-2007 (διετής)

Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας 2004

Σ.Σ.Ε. (20.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Χημικών Βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας (διετής)

Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας 2002

Σ.Σ.Ε. (4.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών επιστημόνων χημικής βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας
Go to top