Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (21.2.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 15/21.3.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11340/695/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2002

Δ.Α. 27/2002 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ηλεκτροτεχνιτών- περιελιγκτών- ραδιοηλεκτρολόγων κ.λπ. που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2001

Δ.Α. 18/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών-Ραδιοηλεκτρολόγων κ.λπ. που απασχολούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (16.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, περιελιγκτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών πτυχιούχων επίβλεψης και βοηθών και μαθητευομένων καθώς και των ραδιοηλεκτρολόγων που είναι κάτοχοι αντιστοίχων πτυχίων και αδειών εργασίας, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Τροποποιητική της από 25.4.2000 Σ.Σ.Ε.)

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (25.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, περιελιγκτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών πτυχιούχων επίβλεψης και βοηθών και μαθητευομένων καθώς και των ραδιοηλεκτρολόγων που είναι κάτοχοι αντιστοίχων πτυχίων και αδειών εργασίας, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας
Go to top