Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (21.2.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 15/21.3.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11340/695/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 1999

Σ.Σ.Ε. (4.5.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 1998

Σ.Σ.Ε. (1.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 1998

Σ.Σ.Ε. (1.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε. (31.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, μαθητευόμενων ηλεκτρονικών, βοηθών τεχνιτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης  που απασχολούνται στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας
Go to top