Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Περιγραφή:

Δ.Α. 2/2020 ΠΕΝΤ. (10.11.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/13.11.2020
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) - Τεχνικοι ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικοί & ηχολήπτες)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2010

Δ.Α. 30/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ενωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2009

Σ.Σ.Ε. (13.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2007

Σ.Σ.Ε. (9.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (διετής)

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2005

Σ.Σ.Ε. (19.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (Συμπληρωματική -επεξήγηση- της από 30.3.2005 Σ.Σ.Ε. (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)
Go to top