Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Περιγραφή:

Δ.Α. 2/2020 ΠΕΝΤ. (10.11.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 5/13.11.2020
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) - Τεχνικοι ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικοί & ηχολήπτες)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 1996

Σ.Σ.Ε.(9.12.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηχοληπτών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)
Go to top