Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(24.10.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

 

 

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 29/1.11.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) - Τεχνικοι ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικοί & ηχολήπτες)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2005

Σ.Σ.Ε. (19.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (Συμπληρωματική -επεξήγηση- της από 30.3.2005 Σ.Σ.Ε. (διετής)

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2005

Σ.Σ.Ε. (30.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών) (διετής)

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2004

Σ.Σ.Ε. (2.3.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών)

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2002

Σ.Σ.Ε. (18.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)
Go to top