Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών

Περιγραφή:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Ε.(2.8.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 18/4.8.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11301/647/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 4.8.2010
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2002

Σ.Σ.Ε. (2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους (διετής)

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών, 1999

Σ.Σ.Ε. (31.8.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης

Κινηματογράφου και τηλεόρασης τεχνικών, 1996

Δ.Α.48/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Οπτικοακουστικού κλάδου της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, των ξένων παραγωγών καθώς και τις διαφημιστικές παραγωγές σε φίλμ ή βίντεο

Σελίδες

Εγγραφή στο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών
Go to top