Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών, 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.8.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 85/28.9.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top