Ραδιοφώνου Υπαλλήλων

Περιγραφή:

ΔΑ 16/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης και Ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, πού απασχολούνται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών θεσσαλονίκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης 1/3.11.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ραδιοφώνου Υπαλλήλων 2008

Σ.Σ.Ε. (15.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. (διετής)

Ραδιοφώνου Υπαλλήλων 2006

Σ.Σ.Ε. (30.10.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - μελών της
Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. (διετής)

Ραδιοφώνου Υπαλλήλων 2005

Σ.Σ.Ε. (30.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - μελών της ΕΠΗΕΑ, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.

Εγγραφή στο Ραδιοφώνου Υπαλλήλων
Go to top