Αεροπορικών εταιρειών (ξένες)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(30.3.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρείες

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 7/21.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2012

Σ.Σ.Ε. (12.6.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2010

Σ.Σ.Ε. (21.5.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2008

Σ.Σ.Ε. (5.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2006

Σ.Σ.Ε. (28.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Αεροπορικών εταιρειών (ξένες)
Go to top