Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Κέρκυρας

Περιγραφή:

ΔΑ 6/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ν. Κέρκυρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. & Κοιν. Ασφ. 8/4.4.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Κέρκυρας 2009

Δ.Α. 55/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Κέρκυρας

Εγγραφή στο Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Κέρκυρας
Go to top