Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα

Περιγραφή:

Δ.Α. 3/2020 ΠΕΝΤ. (15.12.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 6/28.12.2020
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 1997

Σ.Σ.Ε. (20.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 1996

Σ.Σ.Ε.(10.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ιδιωτικού τομέα)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα
Go to top