Κατασκευές

Εκτυπώσιμη μορφή

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής

Υπεγράφη την 12η Φεβρουαρίου 2009, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ),
γ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.),
δ) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε),
ε)της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), στ) της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.),
ζ) του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών και
η) της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Κ.Ε.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 10/6-3-2009).

Απροσδιόριστο

Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-341/05

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 98/07

Laval un Partneri Ltd κατά Svenska Byggnadsarbetareförbundet κλπ.
 

Απροσδιόριστο

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος

Υπεγράφη την 1η Αυγούστου 2007, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέµατος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέµατος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας σκυροδέµατος όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 86/4-10-2007).

Απροσδιόριστο

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Υπεγράφη στις 3 Απριλίου 2007, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής,
β) του Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

γ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 22/16-4-2007).

Απροσδιόριστο

ΔΑ 13/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής

Εξεδόθη την 1 Μαρτίου 2007 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Ιωαν. Μαντούβαλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 13/2007 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

α) του Πανελλαδικού Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρας Τάξης,
γ) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & ΕΠΕ,
δ) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
ε) της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
στ) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων και
ζ) του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 4/16-3-2007)

Απροσδιόριστο

Εθνική Κλαδική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές - εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Υπεγράφη στις 3 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων,
γ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και ΕΠΕ,
δ) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
ε) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
στ) του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών και
ζ) της Ένωσης κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα διετής Εθνική Κλαδική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές - εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας:75/11-7-2007)

Απροσδιόριστο
Εγγραφή στο Κατασκευές
Go to top