Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου

Περιγραφή:

Δ.Α. 31/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ, τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 20/20.8.09)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (25.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται σε όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 1999

 ΔΑ 14/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου , τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 1998

ΔΑ 6/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των  ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνιτών δημοσίου 1996

Δ.Α. 16/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, περιελιγκτών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, και  ΟΤΑ όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου
Go to top