Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (28.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 158/11.12.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (10.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 2005

Σ.Σ.Ε. (15.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 2002

Σ.Σ.Ε. (22.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας (τριετής)

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 2001

Σ.Σ.Ε. (3.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας
Go to top