Κονσερβοποιίας & αλιπάστων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (2.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιϊας και αλιπάστων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 1/5.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11347/693/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 19.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2002

Σ.Σ.Ε. (30.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιίας και αλιπάστων όλης της χώρας (διετής)

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2001

Σ.Σ.Ε. (2.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Εργατοτεχνιτριών Κονσερβοποίας και Αλιπάστων όλης της χώρας

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2000

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιίας και αλιπάστων όλης της χώρας

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 1998

Σ.Σ.Ε. (20.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιίας και αλιπάστων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Κονσερβοποιίας & αλιπάστων
Go to top