Μακαρονοτεχνιτών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.12.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 38/27.12.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μακαρονοτεχνιτών 2003

Σ.Σ.Ε. (19.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Μακαρονοτεχνιτών 2002

Σ.Σ.Ε. (23.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Μακαρονοτεχνιτών 2001

Σ.Σ.Ε. (13.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Μακαρονοτεχνιτών 2000

Δ.Α. 19/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Μακαρονοτεχνιτών
Go to top