Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (30.7.2018) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 13/1.8.2018
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 6312/365/11.2.2019 (ΦΕΚ Β 511/20.2.2019). Υποχρεωτική από 20.2.2019
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) - Κατηγορία Α

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) 2011

Σ.Σ.Ε. (30.8.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων (Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) 2011

Σ.Σ.Ε. (26.7.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων (Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος)

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) 2009

Σ.Σ.Ε. (4.3.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων (Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος)(διετής)

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) 2008

Σ.Σ.Ε. (6.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων και Ορυχείων (Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος)

Σελίδες

Εγγραφή στο Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών)
Go to top