Μυλεργατών

Περιγραφή:

ΔΑ 3/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/20.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μυλεργατών 2009

Σ.Σ.Ε. (7.12.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Μυλεργατών 2008

Σ.Σ.Ε. (8.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της ΣΣΕ 21.11.2008)

Μυλεργατών 2008

Σ.Σ.Ε. (21.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (Σύνδεσμος Μεγάλων Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος)

Μυλεργατών 2008

Σ.Σ.Ε. (14.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ της ΣΣΕ 17.4.2008)

Σελίδες

Εγγραφή στο Μυλεργατών
Go to top