Μυλεργατών

Περιγραφή:

ΔΑ 3/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/20.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μυλεργατών 2008

Σ.Σ.Ε. (17.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (Σύνδεσμος Ελλήνων ΑΛευροβιομηχάνων)

Μυλεργατών 2007

Σ.Σ.Ε. (22.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (διετής)

Μυλεργατών 2006

Σ.Σ.Ε. (20.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Μυλεργατών 2004

Σ.Σ.Ε. (29.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους Κυλινδρόμυλους ή Πετρόμυλους όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Μυλεργατών
Go to top