Μυλεργατών

Περιγραφή:

ΔΑ 3/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/20.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μυλεργατών 2003

Σ.Σ.Ε. (12.4.2003) της Εθνικής Κλαδικής Σύμβασης της 22 Μαΐου 2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους Κυλινδρόμυλους ή Πετρόμυλους όλης της χώρας (Συμπληρωματική)

Μυλεργατών 2002

Σ.Σ.Ε. (22.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (διετής)

Μυλεργατών 2000

Σ.Σ.Ε. (26.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (διετής)

Μυλεργατών 1998

Σ.Σ.Ε. (27.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Μυλεργατών
Go to top