Μυλεργατών

Περιγραφή:

ΔΑ 3/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/20.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μυλεργατών 1997

Σ.Σ.Ε(26.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Μυλεργατών 1996

ΔΑ 33/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών όλης της χώρας
 

Σελίδες

Εγγραφή στο Μυλεργατών
Go to top