Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(3.12.1996 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητών και Θερμαστών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτη

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ν.Ηρακλείου:7/16.12.1996)
Κείμενο σύμβασης:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου
Go to top